શુભ દીવાળી

Advertisements
Published in: on October 27, 2008 at 8:28 am  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://shabdalay.wordpress.com/2008/10/27/%e0%aa%b6%e0%ab%81%e0%aa%ad-%e0%aa%a6%e0%ab%80%e0%aa%b5%e0%aa%be%e0%aa%b3%e0%ab%80/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. HAPPY NEW YEAR TO YOU TOO.
    BAHUJ SARAS LAKHYUN CHE LEKHINI TAME PAN HOON TO SAUTHI SMART CHU ME NAVA VARSHE KAI J SANKALP NATHI KARYO.

    MANE SAMJAVO KE AMA GUJRATI LANGUAGE KAI RITE LAVI SHAKAY.

    GIVE MY REGARDS TO ALL THERE.

    PRATHMESH PATHAK


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: